publicerad: 2021  
rättfärdiggörelse rättfärdig­görelsen
rätt·färd·ig|­gör·els·en
substantiv
[rät`-] el. [-fä`rd-]
det att befrias från skuld och göras el. förklaras rättfärdig; i religiösa samman­hang
rättfärdiggörelse (av någon)
rättfärdig­görelse genom tro; rättfärdig­görelse genom gärningar
belagt sedan 1629