publicerad: 2021  
röjning röjningen röjningar
röj·ning·en
substantiv
röj`ning
det att röja
röjning (av något)
gräv­skoporna ska på­börja röjningen på mån­dag
spec. gallring av klen skog
äv. om mot­svarande om­råde
JFR gata
han gick tvärs över röjningen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska rydhning