publicerad: 2021  
yxa yxan yxor
yx·an
substantiv
yx`a
ett huggverktyg med skärande huvud på skaft
yxhugg; handyxa; röjyxa; snickaryxa; stridsyxa
ofta mer el. mindre bildligt, sär­skilt i ut­tryck för att vara den som ut­för något obehagligt
det var NN som fick hålla i yxan och av­skeda folk på löpande band
kasta yxan i sjön ge upp sina an­strängningartrots förlusterna i början på säsongen vägrade laget kasta yxan i sjön
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska yx, yxa; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. asc´ia 'yxa'
Jag smyger förbi en yxa. Titel på roman av Beate Grimsrud (1998)