publicerad: 2021  
detektor detektorn detektorer
substantiv
detek`tor
apparat för på­visande av existens av något (svår­upptäckt)
spec. fysik apparat för på­visande av partiklar eller strålning
detektorn indikerade före­komst av radio­aktiv strålning i lokalen
belagt sedan 1959; till engelska detect, se ur­sprung till detektera