publicerad: 2021  
1röra röran röror
rör·an
substantiv
`ra
1 knappast plur. till­stånd av stor oordning bland före­mål
städa upp i röran; skorna låg i en enda röra i hallen; an­teckningarna var i en salig röra
äv. mer abstrakt om oordnade förhållanden
hennes liv var i en enda röra
belagt sedan mitten av 1400-talet (Svenska Medeltids Dikter och Rim); fornsvenska röra 'rörelse; oro; förvirring'; till 2röra!!
2 ofta i sammansättn. resultat av hop­blandning av olika ingredienser
tonfiskröra; äggröra
belagt sedan 1690
En rödgrön röra. Carl Bildt i val­rörelsen 1994 om en tänkt parlamentarisk situation där social­demokraterna skulle vara beroende av miljö­partiet och vänsterpartiet
2röra rörde rört, presens rör
rör·de
verb
`ra
1 för­sätta sig i (lätt eller försiktig) direkt kontakt med något före­mål; vanligen med händerna el. när­liggande kropps­delar
någon rör (vid) någon/något
någon rör (vid) någon
någon rör (vid) något
rör inte utställningsföremålen; se men inte röra; han rörde försiktigt vid barnets kind; hon råkade röra den nymålade väggen med arm­bågen
äv. i nekande ut­tryck (ta i för att) konsumera
någon rör inte något
hon har inte rört maten; han rör inte sprit längre; hon ville inte röra spar­pengarna; han rörde inte en bok på hela semestern
äv. något ålderdomligt ha erotisk kontakt med
han har aldrig rört en kvinna
sär­skilt i upp­maningar i nekande ut­tryck slå någon
någon rör inte någon
våga inte röra min lille­bror!
äv. bildligt
allt hon rör vid blir pengar
belagt sedan 1457 (Namnlös och Valentin); fornsvenska röra; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'sätta i rörelse'; av om­diskuterat urspr.; jfr ur­sprung till uppror
2 ändra ställning ofta på kropps­del
någon rör () någon/något
någon rör () någon
någon rör () något
röra på armarna; hon rörde på tårna för att mjuka upp dem; han rörde huvudet fram och till­baka
äv. med bi­betydelse av förflyttning
nu får ni ta och röra på benen så att vi kommer fram någon gång
äv. med av­seende på annan före­teelse än den egna kroppen förflytta
skåpet gick inte att röra en millimeter
inte röra en fena se fena
inte röra en min se min
inte röra ett finger se finger
belagt sedan mitten av 1300-talet Östgöta-Lagen
3 vanligen pass. el. part. väcka ömhets­känslor hos någon, genom vänlighet, hjälp­löshet eller dylikt
någon rörs (av något)
någon är rörd (av något)
hon blev djupt rörd av det vänliga erbjudandet; hon rördes till tårar av hyllningarna
belagt sedan 1385 Klosterläsning
4 angå
något rör någon/något
något rör någon
något rör något
din far­brors sjukdom rör i högsta grad dig
inte röra någon i ryggen se rygg
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
5 i viss begränsad ut­sträckning tala om
någon rör (vid) något
han råkade röra vid ett känsligt ämne
belagt sedan 1418 dombrev utfärdat av underhäradshövdingen Jöns Ingonis till förmån för domkyrkan i Åbo (Svenskt Diplomatarium)
6 bearbeta med roterande rörelse i syfte att blanda
JFR vispa
någon rör (ihop/ner/om/till/upp) något
någon rör (ihop) något
någon rör (ner) något
någon rör (om) något
någon rör (till) något
någon rör (upp) något
någon rör (om) (i något)
han stod vid spisen och rörde i grytan; det är viktigt att du rör ordentligt när du bryter färgen
ofta med ton­vikt på resultatet vanligen med partikel, t.ex.ihop, ner, om, till, upp
röra ner sockret i smeten; röra ihop en smet
äv. i fråga om liknande förlopp med oönskat resultat ofta med partikelntill göra stökig
rör inte till i köket nu igen!; hästarna rörde upp en massa damm
äv. bildligt med ton­vikt på oönskad blandning, oordning etc.
han ska all­tid röra ihop alla detaljer; nu har hon rört till det med planeringen igen
spec. med prep.i undersöka
JFR rota
det är inte värt att röra i hennes förflutna
röra om i grytan se gryta
belagt sedan 1470-talet Gamla eller Eriks-Krönikan