publicerad: 2021  
röva rövade rövat
verb
`va
ofta med partikelnbort ta med sig (någon) med våld
någon rövar (bort) någon/något (av/från någon/något)
någon rövar (bort) någon (av någon)
någon rövar (bort) någon (av något)
någon rövar (bort) någon (från någon)
någon rövar (bort) någon (från något)
någon rövar (bort) något (av någon)
någon rövar (bort) något (av något)
någon rövar (bort) något (från någon)
någon rövar (bort) något (från något)
barnet rövades bort av den biologiske fadern
äv. med av­seende på stor mängd av någon annans egendom
röva boskap
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska röva; besläktat med roffa, rov, röv
rövarövande, rov, röveri