publicerad: 2021  
rövarhänder plural
röv·ar|­händ·er
substantiv
`varhänder
falla/hamna i rövar­händer ur­sprungligen biblisktbli över­fallen av rövareel. bli ut­satt för annan brutal behandling el. förstörelse (äv. om före­mål eller dylikt): han föll i rövar­händer, blev pryglad och såld som slav
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska rövara händer