publicerad: 2021  
sabbatstermin sabbats­terminen sabbats­terminer
sabbats|­term·in·en
substantiv
sabb`atstermin
termin med ledighet från under­visning och administration särsk. i den akademiska världen, av­sedd för forskning
(under) sabbatsterminen
professorn an­sökte om en sabbats­termin för att skriva klart boken som hon arbetat länge med
äv. termin med uppe­håll i studier eller karriär
han tog en sabbats­termin från jurist­utbildningen för att arbeta med student­fackliga frågor
belagt sedan 1954