publicerad: 2021  
sabbat sabbaten sabbater
sabbat·en
substantiv
sab`bat el. sab´bat
vecko­dag som in­om judendomen räknas som vilo­dag
sabbatsfrid; sabbatsro
(under) sabbaten
fira sabbat; helga sabbaten; under sabbaten fick inget arbete ut­föras
någon gång äv. om sön­dagen som kristen vilo­dag
äv. bildligt om ledighet i all­mänhet i sammansättn.
belagt sedan 1526; ur hebr. shabbat 'vila; ro; sabbat'