publicerad: 2021  
sabbatsår sabbats­året, plural sabbats­år, bestämd plural sabbats­åren
sabbats|­år·et
substantiv
sabb`atsår
år med ledighet från under­visning och administration särsk. i den akademiska världen; av­sett för forskning
(under) sabbatsåret
under sabbats­året skrev professorn färdigt sin stora monografi om bak­grunden till första världs­kriget
äv. år med uppe­håll i studier eller karriär
han tog ett sabbats­år efter gymnasie­skolan innan han sökte till hög­skolan
äv. år när jorden bör ligga i träda enl. judisk tradition
belagt sedan 1759; 1812 i bet 'årslång ledighet'