publicerad: 2021  
samfärdsel sam­färdseln
sam|­färd·seln
substantiv
sam`färdsel
transport och trafik in­om visst om­råde
handel och sam­färdsel; sjöleden har an­vänts för sam­färdsel sedan ur­minnes tider
belagt sedan 1854; till sam- och färdas