publicerad: 2021  
samlingsregering samlings­regeringen samlings­regeringar
saml·ings|­reg·er·ing·en
substantiv
sam`lingsregering
regering som bildats av representanter för de flesta eller viktigaste partierna ofta i kris­lägen för att stärka samman­hållningen i landet
samlings­regeringen under andra världs­kriget
belagt sedan 1905