publicerad: 2021  
saraband sarabanden sarabander
saraband·en
substantiv
[-ban´d] el. [-baŋ´d]
en långsam och värdig spansk 1600-tals­dans senare äv. sällskaps­dans i Frank­rike och Eng­land
äv. om mot­svarande musik
en saraband av Bach
belagt sedan 1642; av franska sarabande, spa. zarabanda med samma betydelse; trol. av arab. urspr.