publicerad: 2021  
sard sarden sarder
substantiv
[sa´rd] el. [sar´d]
(mans)person från Sardinien
i plur. ofta om personer från Sardinien oavsett kön
belagt sedan 1635; av lat. Sar´dus med samma betydelse