publicerad: 2021  
saracen saracenen saracener
sarac·en·en
substantiv
sarace´n
endast vid beskrivning av äldre förhållanden person från något arabiskt land under medel­tiden; senare äv. om turkar och muslimer i all­mänhet
belagt sedan 1457 (Namnlös och Valentin); fornsvenska sarazin; av senlat. sarace´nus med samma betydelse; av arab. urspr.