publicerad: 2021  
sardin sardinen sardiner
sard·in·en
substantiv
sardi´n
1 en sill­fisk med räfflat gäl­lock och förstorade, blad­lika fjäll vid stjärtfenans bas före­kommande längs Syd­europas väst­kust och i Medelhavet
belagt sedan 1761; av ita. sardina med samma betydelse; till lat. Sar´da 'sardin; från Sardinien'; jfr ur­sprung till sard, sardell
2 sill­fisk som konserverats i olja eller tomat­sås och vars smak är tämligen stark; särsk. om sardin och skarp­sill
sardinburk
sardiner i olja; sardiner i tomat­sås
som packade sardiner mycket trångtde stod som packade sardiner i den full­satta bussen
belagt sedan 1641