publicerad: 2021  
1schakt schaktet, plural schakt, bestämd plural schakten
schakt·et
substantiv
fördjupning (i marken) med mer eller mindre lod­räta väggar ur­sprungligen i gruva
blindschakt; gruvschakt; hisschakt
ta upp ett nytt schakt
belagt sedan 1609; av tyska Schacht med samma betydelse, urspr. lågtyska variant av Schaft 'skaft; mätstång; schakt'; jfr ur­sprung till skaft
2schakt schakten schakter
schakt·en
substantiv
mest i tekniska samman­hang sänkning av mark­ytan på ut­stakat om­råde t.ex. före väg- el. husbygge
belagt sedan 1690; se ur­sprung till 1schakt