publicerad: 2021  
schakta schaktade schaktat
verb
schak`ta
ibland med partikel, sär­skiltbort göra (mark­område) planare eller lägre genom att hyvla bort jord­lager och transportera undan dem för större anläggnings­arbeten
JFR 2schakt
någon schaktar (något) någon schaktar (bort något)
en miljon kubik­meter jord schaktades bort; bull­dozrar och caterpillrar sattes in för att schakta
belagt sedan 1807
schaktaschaktning
Men hanses hus som låg ner' på
Brännkyrkagatan,
där är det slut,
där schaktar dom ut
för nån sorts kontor. Olle Adolphson, Gustav Lindströms visa (1964), med satir över rivnings­raseriet i Stock­holm på 1960-talet