publicerad: 2021  
se sig såg sett, presens ser
verb
se´ sig
göra bedömningen som fram­går av samman­hanget
någon ser sig adj att+verb
någon ser sig som någon/adj
någon ser sig som adj
någon ser sig som någon
hon såg sig för­anlåten att protestera; han såg sig ingen annan råd än att sälja huset
spec. i fråga om bedömning av den egna personen
det verkar som om han ser sig som rektorns givne efter­trädare
belagt sedan 1640