publicerad: 2021  
segregera segregerade segregerat
verb
[-ge´-]
vanligen perfekt particip dela upp (om­råde) efter olika grupper i befolkningen
könssegregerad; ålderssegregerad
något är segregerat några är segregerade
en segregerad bostads­marknad; en etniskt och socialt segregerad stad; så­väl inner­staden som för­orterna har segregerats allt­mer
belagt sedan 1958; av lat. segrega´re 'av­skilja', till se- 'isär' och grex 'flock, skara'
segregerasegregerande, segregering, segregation