publicerad: 2021  
selektiv selektivt selektiva
se·lekt·iv
adjektiv
[-i´v] el. [sel´-]
som grundas på nog­grant utväljande särsk. om åt­gärder till för­mån för behövande
MOTSATS generell
selektivt kultur­stöd; ett selektivt anbuds­förfarande; selektiv an­tagning till fri­skolor
spec. äv. i fråga om utväljande som grundar sig på väl­bestämda (mätbara) egenskaper elektronik, psykologi m.m.
en selektiv förstärkare; selektiv perception
ibland ironiskt, med an­tydan om att utväljandet styrs av någons egna syften, behov eller dylikt
ett selektivt minne; läsa selektivt (adverbial)
belagt sedan 1898; se ur­sprung till selektion