publicerad: 2021  
selfmade ingen böjning
self|­made
adjektiv
[sel´fmejd]
vanligen i ut­trycketselfmade man som av egen kraft har arbetat sig upp till rikedom eller an­seende
en self­made man utan ut­bildning och ärvt kapital
belagt sedan 1887; av engelska self-made med samma betydelse, till self- 'själv-' och made 'gjord'; jfr ur­sprung till 3maka