publicerad: 2021  
service servicen
substantiv
[sö´rvis]
1 upp­sättning tjänster som ställs till förfogande på visst om­råde; vanligen av före­tag el. organisation, för all­mänheten, kundkretsen etc.
serviceinriktad; servicenäring; servicepersonal; dygnet-runt-service; samhällsservice
service (till någon)
social service; det var bra service på hotellet
spec. i restaurang­sammanhang eller dylikt
snabb service; kyparna var trötta och servicen dålig
belagt sedan 1884; av engelska service med samma betydelse; jfr ur­sprung till servis
2 kontroll och under­håll av apparat eller maskin
servicekontrakt; tv-service
() service service (något)
han har lämnat in bilen på service
belagt sedan 1925