publicerad: 2021  
sidoeffekt sido­effekten sido­effekter
sido|­ef·fekt·en
substantiv
si`doeffekt
effekt som upp­står som en följd av en annan, av­sedd effekt
en sidoeffekt (av något)
ut­byggnaden av barn­omsorgen fick till sido­effekt att arbets­lösheten bland byggnads­arbetare minskade
belagt sedan 1969