publicerad: 2021  
sikh sikhen sikher
substantiv
si´kh
med­lem av en folk­grupp i nordvästra Indien med egna religiösa traditioner
en sikh måste av religiösa skäl bära turban
belagt sedan 1826; av hindi sikh med samma betydelse; av sanskrit sishya 'lär­junge'