publicerad: 2021  
sjukhus sjuk­huset, plural sjuk­hus, bestämd plural sjuk­husen
sjuk|­hus·et
substantiv
sju`khus
större institution för vård av sjuka så­väl med tanke på verksamheten som på byggnaden
sjukhuskorridor; sjukhuspersonal; sjukhusvård; barnsjukhus
föras till sjuk­hus; läggas in på sjuk­hus; tas in på sjuk­hus; ligga på sjuk­hus; skrivas ut från sjuk­huset; sjuk­husets besöks­tider
belagt sedan 1480 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska siuka hus