publicerad: 2021  
direktion direktionen direktioner
di·rekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 grupp som har det direkta an­svaret för ledningen av (större) före­tag, institution eller dylikt
direktionsrum; hotelldirektion; sjukhusdirektion; skoldirektion
direktionen (för något)
koncernens direktion och avdelnings­chefer samman­kallades
äv. om mot­svarande lokal
direktionen är en trappa upp
belagt sedan 1758; av lat. direc´tio 'styrning; riktning'; till dirigera
2 mindre brukligt riktning
belagt sedan 1728