publicerad: 2021  
självfinansiering själv­finansieringen
själv|­fin·ansi·er·ing·en
substantiv
själ`vfinansiering
finansiering utan yttre stöd dvs. med egna in­flutna medel
självfinansiering (av något)
ju mindre skatte­pengar desto mer själv­finansiering; själv­finansiering med bro­avgifter var en förut­sättning för bro­bygget
belagt sedan 1942