publicerad: 2021  
självfall själv­fallet
själv|­fall
substantiv
själ`vfall
1 (tendens till) naturliga vågor el. lockar i håret
fram­häva själv­fallet; hon har tjockt rött hår med själv­fall
belagt sedan 1937
2 viss lutning i avlopps­ledning så att vattnet rinner undan av sig själv
ett konventionellt system där avloppsvattnet av­förs med själv­fall
belagt sedan 1927