publicerad: 2021  
skalda skaldade skaldat
verb
skal`da
något hög­tidligt dikta vanligen i bunden form
någon skaldar (något/sats)
någon skaldar (något)
någon skaldar (sats)
någon skaldar (om något/sats)
någon skaldar (om något)
någon skaldar (om sats)
"Frihet är det bästa ting / som sökas kan all världen om­kring", skaldade biskop Tomas
belagt sedan 1712
skaldaskaldande