publicerad: 2021  
skallgång skall­gången skall­gångar
skall|­gång·en
substantiv
skall`gång
nog­grann genomsökning av ett om­råde av åt­skilliga personer som går fram på linje särsk. efter försvunnen person
skallgångskedja
skallgång (efter någon/något)
skallgång (efter någon)
skallgång (efter något)
de gick skall­gång genom skogen efter den försvunna flickan
äv. drev­jakt på rov­djur
belagt sedan 1672; till skall och 1gång!!