publicerad: 2021  
skavank skavanken skavanker
skavank·en
substantiv
skavank´
ofta plur. mindre fel eller skada
det var några små skavanker på apparaten så de fick den för halva priset; hon klarade sig igenom hela säsongen utan skador och skavanker
belagt sedan 1619; jfr da., no. skavank; trol. samma ord som lågtyska schrawank 'skråma, blessyr; hån'