publicerad: 2021  
skattskyldig skatt­skyldigt skatt­skyldiga
skatt|­skyld·ig
adjektiv
skatt`skyldig
skyldig att betala skatt
vara begränsat skatt­skyldig; den som är obegränsat skatt­skyldig i Sverige ska betala skatt i Sverige för samtliga in­komster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska skatskyldugher