publicerad: 2021  
skattsökare skatt­sökaren, plural skatt­sökare, bestämd plural skattsökarna
skatt|­sök·ar·en
substantiv
skatt`sökare
person som letar efter en skatt
belagt sedan 1787