publicerad: 2021  
skede skedet skeden
sked·et
substantiv
ske`de
av­gränsad tids­period ofta känne­tecknad av typiskt händelse­förlopp
(i/under) ett skede (av/i något)
(i) ett skede (av något)
(i) ett skede (i något)
(under) ett skede (av något)
(under) ett skede (i något)
ett in­ledande skede; ett kritiskt skede; ett expansivt skede i före­tagets historia; frihets­tiden, ett viktigt skede i Sveriges historia; förhandlingarna var inne i ett känsligt skede; hon kom in i projektet i ett tidigt skede; kyrkan erbjöd stöd i livets olika skeden
belagt sedan ca 1452 (i sammansättn. midnatta-; (Nya eller Karls-Krönikan)) fornsvenska skedhe; samma ord som sv. dial. skede 'vägstycke; kapp­löpning'