publicerad: 2021  
skeppa skeppade skeppat
verb
skepp`a
ibland med partikel, sär­skiltut, över frakta (gods) på far­tyg
någon skeppar (ut/över) någon/något (någonstans)
någon skeppar (ut) någon (någonstans)
någon skeppar (ut) något (någonstans)
någon skeppar (över) någon (någonstans)
någon skeppar (över) något (någonstans)
lasten skulle skeppas över till Fin­land
ibland äv. med annat transport­medel
turisterna skeppades med bussar till nöjes­parken
belagt sedan 1476 (Stockholms Stads Tänkeböcker); fornsvenska skipa; till skepp
skeppaskeppning