publicerad: 2021  
skenäktenskap sken­äktenskapet, plural sken­äktenskap, bestämd plural sken­äktenskapen
sken|­äkt·en·skap·et
substantiv
ske`näktenskap
äktenskap som in­gås en­bart av administrativa skäl t.ex. för att den ena parten behöver uppehålls­tillstånd
ett skenäktenskap (med någon) ett skenäktenskap (mellan några)
han in­gick sken­äktenskap med en ryska; ett sken­äktenskap som snart upp­löstes
belagt sedan 1881