publicerad: 2021  
skeppsgosse skeppsgossen skeppsgossar
skepps|­goss·en
substantiv
skepp`sgosse
mest vid beskrivning av äldre förhållanden pojke som ut­bildas till sjö­man om­bord på far­tyg
belagt sedan 1685