publicerad: 2021  
skev skevt skeva
adjektiv
som inte har normal (rak eller rät) riktning eller in­ställning
JFR 1sned, 2vind
fram­hjulet var all­deles skevt efter kollisionen; skeva bräd­dörrar låsta med häng­lås
ibland med bi­betydelse av negativ in­ställning
hon log ett skevt leende
äv. bildligt fel­aktig och orättvis
en skev fördelning av makt och förmögenheter; reportaget gav en skev bild av händelse­förloppet
belagt sedan slutet av 1400-talet (Schack-tafvels lek); fornsvenska skever; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; ev. besläktat med 2skena!!