publicerad: 2021  
sketen sketet sketna
sketn·are
adjektiv
ske`ten
var­dagligt usel ofta med ton­vikt på lågt värde el. an­tal
han hade bara en sketen hundra­lapp kvar
belagt sedan 1459 (i förbindelse med ett namn; (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474)) fornsvenska skitin 'ned­smutsad, orenad'; sv. dial. skit(t)en, sket(t)en; till skit