publicerad: 2021  
skiljeman skiljemannen skiljemän, bestämd plural skiljemännen
skilje|­mann·en
substantiv
skil`jeman
ofta plur. en­dera av flera sär­skilt ut­sedda personer som i stället för dom­stol av­gör rättslig tvist
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska skilaman