publicerad: 2021  
skiljetecken skiljetecknet, plural skilje­tecken, bestämd plural skiljetecknen
skilje|­teckn·et
substantiv
skil`jetecken
skriv­tecken som an­vänds för att åt­skilja meningar, satser, sats­delar eller ord
punkt, fråge­tecken och andra skilje­tecken; stora skilje­tecken som punkt och små skilje­tecken som komma
belagt sedan 1679