publicerad: 2021  
skimma skimmade skimmat
verb
[skim`a]
olagligen kopiera information på ett konto­korts magnet­remsa ofta för att komma åt kort­innehavarens pengar
skimma något
belagt sedan 2001; till engelska skim med samma betydelse, eg. 'skumma'
skimmaskimning