publicerad: 2021  
skimmer skimret
skimr·et
substantiv
skimm´er
svagt, vackert (och dallrande) ljus ibland i flera olika färgnyanser
guldskimmer; ljusskimmer; silverskimmer
ett skimmer (av något)
ett rosa skimmer; ett puder som ger huden ett varmt skimmer; daggens skimmer i morgon­gräset; glädjen gav hennes ögon ett extra skimmer
äv. bildligt om andra vackra el. romantiska före­teelser
sagans förtrollande skimmer; far­tyget var omsvävat av ett skimmer av äventyr
dra/kasta ett löjets skimmer över något få något att verka löjligtsmutskastningen drog ett löjets skimmer över debatten
belagt sedan ca 1755; till skimra
Där låg ett skimmer över Gustavs dagar,
fantastiskt, ut­ländskt, flärd­fullt om du vill,
men det var sol där­i, och, hur du klagar,
var stodo vi om de ej varit till. Esaias Tegnér, Sång den 5 april 1836 (dvs. då Svenska Akademien firade femtioårs­jubileum; dikten inne­håller där­för en hyllning till akademiens grundare Gustav III)