publicerad: 2021  
skjuta över sköt skjutit, presens skjuter
skjut·er över
verb
skjuta ö´ver
ut­göra över­skott över förväntat värde eller dylikt
skjuta över något
ut­gifterna sköt över till­gångarna
belagt sedan 1660