publicerad: 2021  
skridskosegling skridsko­seglingen
skrid·sko|­segl·ing·en
substantiv
[skris`ko-]
skridsko­åkning där den åkande drivs fram av ett segel som han/hon själv håller
belagt sedan 1881