publicerad: 2021  
skriftväxling skrift­växlingen skrift­växlingar
skrift|­växl·ing·en
substantiv
skrif`tväxling
ut­växling av (en serie) brev mellan två parter vanligen mellan två parter som är oeniga och argumenterar för sina resp. stånd­punkter
en skriftväxling (mellan några) (om någon/något/sats)
en skriftväxling (mellan några) (om någon)
en skriftväxling (mellan några) (om något)
en skriftväxling (mellan några) (om sats)
en skriftväxling (med någon) (om någon/något/sats)
en skriftväxling (med någon) (om någon)
en skriftväxling (med någon) (om något)
en skriftväxling (med någon) (om sats)
hennes skrift­växling med skatte­myndigheten
spec. (juridik) om så­dan ut­växling av argument via dom­stol
belagt sedan 1660