publicerad: 2021  
skriftställare skrift­ställaren, plural skrift­ställare, bestämd plural skriftställarna
skrift|­ställ·ar·en
substantiv
skrif`tställare
person som yrkes­mässigt ägnar sig åt författarskap vanligen på relativt anspråks­lös nivå
belagt sedan 1755; efter tyska Schriftsteller med samma betydelse; till skrift och ställa i bet. 'av­fatta, ställa upp'