publicerad: 2021  
skriftspråk skrift­språket, plural skrift­språk, bestämd plural skrift­språken
skrift|­språk·et
substantiv
skrif`tspråk
(mer normerad) variant av ett språk­system som normalt an­vänds vid skrivande i mots. till det ledigare tal­språket
skriftspråksform
ledigt skrift­språk; formellt skrift­språk; stelt skrift­språk
belagt sedan 1801