publicerad: 2021  
skräckel skräcklet
skräckl·et
substantiv
skräck´el
var­dagligt känsla av skräck och äckel ofta orsakad av brutala vålds­skildringar
skräckellitteratur
belagt sedan 1991; bildn. till skräck och äckel